Niedzielna Eucharystia


Rogoziniec 9.00
Lutol Suchy 10.15
Chociszewo 11.30

ministranci lektorzy
Chociszewo 12 2
Rogoziniec 8 1
Lutol Suchy 8 2


Ministrant kocha Pana Boga i dla Jego chwały służy w kościele przy ołtarzu.

Nasze wzory:

 

1. św. Dominik Savio

[1842-1857], Włochy

Najmłodszy wyznawca jakiego kanonizował Kościół. Gdy umierał miał niespełna 15 lat. W siódmym roku życia przystąpił do pierwszej Komunii świętej i wówczas wpisał sobie do książeczki do nabożeństwa postanowienia: "Będę się często spowiadał, a do Komunii św, przystępował. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja". Swoją solidnością, rozmodleniem, radością stwarzał wokół siebie atmosferę świętości. Zmarł 9 czerwca 1857, beatyfikowany w 1950, kanonizowany w 1954.

 

Jest patronem ministrantów. Uczy, że Pan Jezus każdego z nas zaprasza do świętości.

2. św. Jan Berchmans

[1599-1621], Belgia

Święty Janie Berchmansie, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty służyłeś. Amen.

 

 

3. św. Stanisław Kostka

[1550-1568], Polska

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława, do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.