Niedzielna Eucharystia


Rogoziniec 9.00
Lutol Suchy 10.15
Chociszewo 11.30

 

Przed zawarciem ślubu konkordatowego* na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, po otrzymaniu dokumentu z USC, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego przynosząc następujące dokumenty:

 

1. Dowody osobiste

2. Aktualne metryki chrztu, jeśli narzeczeni są ochrzczeni poza parafią Chociszewo. Metryka ważna jest 3 miesiące, gdyż stwierdza stan wolny narzeczonych.

3. Świadectwo Sakr. Bierzmowania, o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu.

4. Ostatnie świadectwo z nauki religii (do wglądu)

5. Zaświadczenia o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego. Terminy Kursów Przedmałżeńskich

 

parafia Babimost: dwu weekendowy Kurs: 10-11-12 kwietnia, 17-18-19 kwietnia 2015, g. 19.00

parafia Zbąszynek: w maju 2015

parafia Trzciel: weekendowy Kurs Przedmałżeński: 6-7 czerwca 2015, rozpoczęcie w sobotę o g. 9.00


6. Dane personalne świadków ślubu (warunek: ukończenie 18 lat).

 

7. Zaświadczenie kierownika USC z gminy, (jeśli zawierany jest ślub konkordatowy), stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego. Dokument ważny jest 3 miesiące i w tym czasie należy zawrzeć ślub kościelny konkordatowy.

 

8. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach Poradnictwa Rodzinnego. Dokument upoważniający do odbycia spotkań Poradnictwa Rodzinnego otrzymują narzeczeni na pierwszym spotkaniu w Poradnictwie lub w swojej kancelarii parafialnej. Do Poradnictwa należy zgłosić się najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, gdyż spotkania odbywają się raz na miesiąc. Punkty Poradnictwa Rodzinnego

 

Spisanie protokołu przedślubnego i zawarcie Sakramentu Małżeństwa ma miejsce w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a nawet w innej parafii, ale za zgodą proboszcza narzeczonego lub narzeczonej. Po spisaniu protokołu przedślubnego przez 3 niedziele, głoszone są zapowiedzi przedślubne w parafii zamieszkania narzeczonych. Narzeczeni załatwiają też formalności ślubne z organistą.

 

W przeddzień ślubu, narzeczeni i świadkowie przystępują do spowiedzi św. a po wieczornej Mszy św. odbywa się spotkanie dla narzeczonych w kancelarii parafialnej, podczas którego omawiany jest przebieg obrzędów Sakramentu Małżeństwa.


 

* ślub konkordatowy, zawarty w kościele jest wpisywany do Księgi Ślubów w USC i wywiera skutki cywilne w prawie polskim