Niedzielna Eucharystia


Rogoziniec 9.00
Lutol Suchy 10.15
Chociszewo 11.30

Dziecko należy zgłosić do chrztu w kancelarii parafialnej kilka tygodni przed planowanym chrztem.

i dostarczyć  Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.


Wymagane zezwolenia w przypadkach:

Jeśli rodzice mieszkający poza parafią Chociszewo mają życzenie ochrzcić dziecko w tutejszej parafii

wymagane jest zezwolenie na chrzest w parafii Chociszewo od proboszcza miejsca zamieszkania dziecka.

 

Jeśli rodzice mieszkający w parafii Chociszewo mają życzenie ochrzcić dziecko w innej parafii

wymagane jest zezwolenie na chrzest poza parafią od proboszcza parafii Chociszewo.

 

Rodzice chrzestni:

Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które mają Sakrament Bierzmowania.

Jeśli są małżonkami powinny posiadać ślub kościelny. Nie mogą żyć w konkubinacie, ani na ślubie cywilnym.

 

Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią Chociszewo powinni dostarczyć

od proboszcza miejsca zamieszkania zezwolenie do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych.

 

Spowiedź przed chrztem:

Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu do Komunii św. powinna przystąpić rodzice, jeśli mają ślub kościelny,

rodzice chrzestni oraz rodzina. Okazja do spowiedzi św. jest przed każdą mszą św. w dni powszednie.

 

Nauka przed chrztem:

Przed udzieleniem Sakramentu Chrztu wymagana jest nauka dla rodziców i chrzestnych,

którą ustalamy przy zapisie dziecka do chrztu.

 

Miejsce chrztu:

Chrzest św. udzielany jest w kościele w Chociszewie, w Lutolu Suchym i w Rogozińcu.